Đại hội Liên đội năm học 2019-20120

Vào sáng ngày 6/10 đã tổ chức thành công Đại hội liên đội, qua đại hội đã bầu ra 7 bạn có năng lực và hạnh kiểm tốt để lãnh đạo liên đội trong năm học 2019-2020. Hy vọng trong năm học này liên đội sẽ đạt được nhiều kết quả cao.

 

Bài viết liên quan