NGÀY HỘI TRUYỀN THÔNG BOM MÌN NĂM 2019

Chiều ngày 16 tháng 11 trường tiểu học số 2 Tam Quan Nam tổ chức ngày hội truyền thông bom mìn. Trong ngày hội có các nội dung: vẽ tranh, rung chuông vàng về chủ đề bom mìn. Ngoài ra các em còn được báo cáo viên báo cáo về nguyên nhân, cách phòng tránh cũng như hậu quả của tai nạn bom mìn.

 

Bài viết liên quan